Vitální houby - TCM_Opava

Tradiční čínská medicína
Dolní nám. 21, Opava
tcm.opava@seznam.cz, tel. 605 205 857
Přejít na obsah
O vitálních houbách
Vitální houby jsou velmi zvláštní organismy, nepatří ani do rostlinné, ani do živočišné říše. Zatímco čínští lékaři využívají léčebné účinky vitálních hub již několik tisíciletí, západní civilizace je považovala trochu za outsidera. To se dnes ale mění. Moderní výzkumy a klinické studie hovoří jasně - vitální houby mohou významným způsobem příznivě ovlivňovat zdraví člověka, a to bez vedlejších nežádoucích účinků.

Vitální houby firmy MycoMedica   
MycoMedica je ryze česká rodinná firma, která byla  založena v roce 2010.  Zakladatelem byl pan Milan Schirlo, který se už 20 let zabývá vitálními houbami a tradiční čínskou medicínou.
Filosofie firmy MycoMedica je jednoduchá, ale jasná. Vyrábí a prodává produkty, které jsou: kvalitní, bezpečné a hlavně účinné. K tomu, aby této vize dosáhli, rozhodli  se vyhledat dodavatele houbové suroviny nejvyšší možné kvality, tak aby byla zaručena maximální účinnost, a zároveň aby jejich produkty neobsahovaly žádné rizikové látky (což je mnohdy u vitálních hub problém, některé obsahují pesticidy, těžké kovy...).

BEZPEČNOST - houby nesmí dál zatěžovat organismus
Veškerá houbová surovina, která je použita pro výrobu  houbových produktů, je před zpracováním testována v německé nezávislé laboratoři Agrolab na více než 500 druhů známých těžkých kovů, pesticidů a člověku nebezpečných mikroorganismů. Tyto testy je firma schopna na vyžádání předložit. Klasické testy rozšířili i o testování na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), které mají karcinogenní účinky, mohou ovlivnit vývoj plodu a mají spojitost i s kardiovaskulárními chorobami viz zde.

Chtějte po Vašich dodavatelích houbových produktů, aby Vám předložili testy na své produkty. Určitě se setkáte často s mlžením a dezinformacemi.
Finální výroba produktů MycoMedica probíhá za nejpřísnějších hygienických podmínek v České republice. Pro výrobu jsou použity standardy ISO 9001/2009, certifikované HACCP, BIO a systém kvality IFS.


Návrat na obsah